Įeiti
Publikuota: 2016.03.17. Atnaujinta: 2016.03.17

UAB „Iksena“ vykdys nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą


Komisija, įvertinusi UAB „Iksena“ finansinį ir vadybinį pajėgumą bei atitiktį kitiems reikalavimams, priėmė sprendimą išduoti bendrovei leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.

Šiuo metu leidimai vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išduoti 45 ūkio subjektams.

Licencijuojamų/leidimais reguliuojamų elektros energetikos įmonių sąrašas skelbiamas Komisijos tinklapyje.