Įeiti
Publikuota: 2016.03.17. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Raseinių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas


Komisija, įvertinusi UAB „Raseinių vandenys" 2014 m. sąnaudas ir planuojamas įgyvendinti investicijas, nepripažino būtinomis reguliuojamai veiklai vykdyti 23 tūkst. Eur sąnaudų, palyginus su bendrovės planuotomis, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,49 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą. Ši kaina yra 4 proc. mažesnė, nei prašė bendrovė.

UAB „Raseinių vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Eur/m³ be PVM)


Komisija taip pat suderino paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą – 0,14 Eur/m3 (be PVM), kuri, palyginus su bendrovės prašymu, yra 26 proc. mažesnė. Raseinių r. savivaldybės taryba UAB „Raseinių vandenys“ nuo 2016 m. sausio 1 d. pavedė vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą Ariogalos mieste.

Komisijos suderintos UAB „Raseinių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Raseinių r. savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Paskutinį kartą visos UAB „Raseinių vandenys“ veiklos sąnaudos buvo vertinamos ir kainos suskaičiuotos 2010 m. liepos 10 d. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2010–2013 m. laikotarpiu patyrė 973,9 tūkst. Eur nuostolį.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi apie 65 proc. Raseinių r. gyventojų, nuotekų tvarkymo – 43 proc. Daugiau nei 91 proc. centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų rodiklių.

UAB „Raseinių vandenys“ 2013–2014 m. įgyvendino investicijų už daugiau nei 6,2 mln. Eur, iš jų ES paramos lėšos – 71 proc. Bendrovė vykdė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą Raseinių r.: rekonstruoti ar naujai pakloti vandentiekio, nuotekų tinkai Šiluvoje, Betygaloje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose, Norgėluose, Andrušaičiuose, Šarkiuose, Kazbaraičiuose, Raseiniuose, buvo pastatyti ir pradėti eksploatuoti nuotekų valymo įrenginiai Šiluvoje, Betygaloje, Girkalnyje.

UAB „Raseinių vandenys“ įvykdžius plėtros projektus, per 2013–2014 m. laikotarpį prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų prisijungė 263 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 259 vartotojai.

Bendrovės 2015–2019 m. veiklos plane numatyta investicijų už beveik 9,5 mln. Eur. Daugiau nei trečdalį reikalingų lėšų ketinama finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis. Didžioji dalis investicijų bus skirtos vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Ariogalos, Viduklės, Nemakščių miesteliuose, Gruzdiškės, Ramonų, Kalnų, Kaulakių, Gabšių gyvenvietėse ir kt.  Iš viso planuojama pakloti beveik 18 km vandentiekio tinklų, daugiau nei 32 km nuotekų tinklų, taip pat bus rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai Ariogaloje. Planuojama, kad įgyvendinus numatytus darbus, papildomai bus sudaryta galimybė gauti centralizuotą geriamojo vandens tiekimo paslaugą apie 1000 Raseinių r. gyventojų (2,7 proc.), nuotekų tvarkymo – apie 3000 (8 proc.).

2014 m. UAB „Raseinių vandenys“ pardavė 761 tūkst. m³ vandens ir priklauso IV vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 501 iki 900 tūkst. m3 per metus).