Įeiti
Publikuota: 2016.03.17. Atnaujinta:

Pritarta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimui


Atsižvelgdama į paskirtojo tiekėjo UAB „Litgas" pateiktą informaciją dėl pasikeitusių suskystintų gamtinių dujų (SGD) pirkimo iš Statoil ASA sutarties esminių sąlygų, numatančių, kad 2016 m. bus perkamas mažesnis SGD kiekis ir patiriamos mažesnės sąnaudos, kurios yra įtrauktos į gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos, Komisija atitinkamai pakoregavo ir patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką.

 Esminiai pakeitimai:
• Papildyti saugumo dedamosios koregavimo (perskaičiavimo) kas ketvirtį atvejai:
- jeigu paskirtojo tiekėjo prognozuojama metinė paskirtojo kiekio importo kaina keičiasi daugiau kaip 5 proc., palyginus su nustatyta prognozuojama paskirtojo kiekio importo kaina;
- esant motyvuotam Komisijos sprendimui.
• Paskirtasis tiekėjas įpareigotas kas mėnesį teikti Komisijai gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitą.
• Supaprastintas SGD tiekimo kainos maržos skaičiavimas – nustatyta pastovaus 0,24 Eur/MWh dydžio paskirtojo tiekėjo dujų kainos marža.
• Į paskirtojo tiekėjo gamtinių dujų tiekimo veiklos sąnaudas įskaičiuojamos mokesčio už SGD skystinimą (išdujinimą) bei gamtinių dujų perdavimo sistemos sujungimo taške su SGD terminalo jungtimi Klaipėdoje užsakomų pajėgumų sąnaudos.

Komisija planuoja suskaičiuoti ir patvirtinti naują saugumo dedamąją iki kovo mėn. pabaigos.