Įeiti
Publikuota: 2016.03.18. Atnaujinta:

Komisija skelbia 2015 m. IV ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2015 m. IV ketvirtį.
Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.

Svarbiausi 2015 m. IV ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai

• vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2015 m. IV ketv. siekė 141,95 Eur/tne, t.y. buvo 0,9 proc. mažesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2015 m. IV ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 142,20 Eur/tne ir, palyginus su to pačiu 2014 m. laikotarpiu, mažėjo 42 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 141,08 Eur/tne, t. y. buvo 0,8 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 8 proc. didesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika

• 2015 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje sudaryta 1018 biokuro pirkimo–pardavimo sandorių, kurių bendras kiekis siekė 77065 tne. Palyginti su 2014 m. IV ketv., sudarytų sandorių kiekis (tne) išaugo 4 kartus;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 81 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 127 124,65 tne biokuro už 18 076,60 tūkst. Eur – 37 proc. daugiau nei 2014 IV ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (80 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro, 2015 m. IV ketv. tai sudarė kiek daugiau nei 99 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija

• biokuro rinkoje stebimas dalyvių skaičiaus augimas: palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2014 m., šių metų ketvirtąjį ketvirtį rinkoje veikė beveik 6  proc. daugiau dalyvių – 57 pirkėjai ir 129 pardavėjai (iš viso 186);
• mažėja koncentracija biokuro rinkoje: 2014 m. IV ketv. vienas tiekėjas, užėmęs daugiau nei 29 proc. rinkos, 2015 m. IV ketv. užėmė 2,2 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima daugiau kaip 37 proc. rinkos;
• stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 492,34.

Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2015 m. IV ketv. atsisiųskite.

Anksčiau Komisijos skelbtas biokuro rinkos stebėsenos ataskaitas galite rasti čia.

 

 

* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.