Įeiti
Publikuota: 2016.03.18. Atnaujinta: 2016.03.21

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklių


Siekiant didinti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo konkurencingumą, sudarant palankesnes sąlygas teikti mažos apimties SGD paslaugas, taip pat efektyviau išnaudoti turimus pajėgumus, pritraukiant naujų klientų regioninėje Baltijos jūros SGD ir gamtinių dujų rinkose, Komisija teikia viešajai konsultacijai AB „Klaipėdos nafta" parengtas naujos redakcijos Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisykles (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai:
• SGD terminalo naudotojams numatytas ilgesnis laikino SGD saugojimo terminale laikotarpis – iki vienerių metų nuo krovinio iškrovimo (dabar SGD galima saugoti 2 mėn.);
• faktiniai SGD terminale susidarantys technologiniai nuostoliai terminalo naudotojams bus paskirstomi proporcingai jiems tenkančiam terminale saugomų dujų kiekiui, t. y. priklausomai nuo naudotojo saugomo SGD kiekio, jam bus priskiriama atitinkama technologinių nuostolių dalis;
• detalizuota metinio grafiko sudarymo procedūra, numatant galimybę jį skaidyti į laiko intervalus, kurią operatorius taikys tais atvejais, jei terminalo naudotojai nesusitars ir nesusiderins tarpusavyje metinių grafikų projektų;
• paskirtajam tiekėjui numatyta galimybė, suderinus su terminalo operatoriumi, nedujinti terminalo būtinojo kiekio, jeigu yra techninių galimybių laikinai neatliekant dujinimo užtikrinti reikiamą SGD terminalo techninę būklę;
• sudarytas papildomas SGD terminalo operatoriaus tiesioginių nuostolių atlyginimo terminalo naudotojams sąrašas ir nustatyta maksimali operatoriaus atsakomybės riba šių nuostolių atlyginimo atvejais. 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui pateikti iki 2016 m. balandžio 18 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (213 5270), el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

Rinkos dalyvių patogumui AB „Klaipėdos nafta" parengtos naujos redakcijos Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklės bei priedai pateikiami ir anglų kalba (EN): Taisyklių projektas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas8 priedas, 9 priedas, 10 priedas 11 priedas, 12 priedas, 13 priedas,  14 priedas,  15 priedas, 16 priedas.