Įeiti
Publikuota: 2016.03.24. Atnaujinta:

Keičiasi reikalavimai elektros energijos persiuntimo patikimumui


Siekiant, kad elektros energijos operatoriai užtikrintų tinkamą elektros sistemos veikimą ir aukštą elektros energijos persiuntimo vartotojams paslaugų kokybę, Komisija pakoregavo Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką.

Esminiai pasikeitimai:
• elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimai nuo 2016 m. sausio 1 d. netaikomi nepriklausomiems elektros energijos ir visuomeniniams elektros energijos tiekėjams, kadangi vykdant tiekimo veiklą nebūtina valdyti infrastruktūrą, tai užtikrina perdavimo ir skirstymo operatoriai, kuriems ir taikomi šie reikalavimai;
• minimalūs persiuntimo patikimumo ir kokybės lygiai kiekvienam operatoriui nustatomi konkrečiam reguliavimo periodui, atsižvelgiant į praėjusio reguliavimo periodo faktinių rodiklių vidurkį iki kalendorinių metų balandžio 15 d.;
• elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo operatoriams nebus didinama investicijų grąža už patikimumo lygių viršijimą, nes investicijų grąža skaičiuojama atsižvelgiant į reguliuojamo turto vertę, kurios augimas priklauso nuo naujų investicijų dydžio, t. y. operatoriai yra skatinami už naujas investicijas į tinklą, kurios savo ruožtu iš esmės lemia rodiklių gerinimą.