Įeiti
Publikuota: 2016.03.24. Atnaujinta:

Komisija nustatė vidutinio darbo užmokesčio rodiklius reguliuojamoms šilumos tiekimo įmonėms


Siekiant užtikrinti, kad vartotojams taikomos šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis, Komisija papildė 2014 m. šilumos tiekėjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo veiklos technologinių ir darbo našumo lyginamuosius rodiklius vidiniais mėnesiniais (bruto) darbo užmokesčio rodikliais.  

Darbo užmokesčio rodikliai reguliuojamiems šilumos tiekimo subjektams skaičiuojami įvertinant ne tik praėjusių metų faktines darbo užmokesčio sąnaudas, bet ir atsižvelgiant į Finansų ministerijos skelbiamą prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį ateinančiam periodui.

Vidutinio mėnesinio bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio rodikliai pagal šilumos tiekėjų grupes (Eur/mėn.)

I grupė 833
II grupė 850
III grupė 753
IV grupė 622
V grupė 612

* Šilumos tiekėjai skirstomi į grupes pagal realizuojamą šilumos kiekį.