Įeiti
Publikuota: 2016.03.24. Atnaujinta:

Komisija vienašališkai nustatė UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamąsias


Komisija posėdyje priėmė sprendimą vienašališkai nustatyti UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamąsias ketvirtiesiems bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigalios 2016 m. balandžio 1 d.

Komisija 2016 m. sausio 29 d. posėdyje konstatavo, kad perskaičiuotos UAB „Pakruojo šiluma“ kainos dedamosios pažeidžia Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintą pagrindinį principą, t. y. šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis, ir numatė 30 dienų terminą, per kurį Pakruojo rajono savivaldybės taryba turėjo ištaisyti nurodytus pažeidimus. To nepadarius, Komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu, įgyja teisę šilumos kainas nustatyti vienašališkai.

Vienašališkai nustatytos šilumos kainos dedamosios galioja tol, kol pašalinami pažeidimai, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

Šiais metais Komisija iš viso priėmė 2 sprendimus dėl vienašališko šilumos kainų nustatymo, pernai – 11.