Įeiti
Publikuota: 2016.03.24. Atnaujinta:

Suderinta naujo buitinio vartotojo prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų sistemos paraiškos forma


Siekiant užtikrinti, kad naujiems buitiniams vartotojams, norintiems turimas dujų sistemas prijungti prie AB „Energijos skirstymo operatorius"* dujų sistemos, būtų taikomi pagrįsti ir nediskriminuojantys reikalavimai, Komisija posėdyje suderino bendrovės parengtą prijungimo paraiškos formą.   

Naujoje formoje yra keletas pasikeitimų:
• papildomai prašoma informacijos apie esamą dujų naudojimo paskirtį bei poreikį;
• reikalinga nurodyti atsiskaitomosios sąskaitos numerį bei banką ir jo kodą (ši informacija reikalinga galimoms kliento permokoms grąžinti).

 

 

* Įvykdžius į AB „Lietuvos dujos" reorganizaciją, nuo 2016 m. sausio 1 d. bendrovės teises ir pareigas perėmė AB „Energijos skirstymo operatorius".