Įeiti
Publikuota: 2016.11.10. Atnaujinta:

Komisija baigė AB „Klaipėdos nafta“ planinį patikrinimą


Siekiant įvertinti, ar nustatant gamtinių dujų skystinimo kainą, naudojama pagrįsta suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo investicijos vertė, Komisija atliko AB „Klaipėdos nafta“ – SGD terminalo operatoriaus – planinį patikrinimą (auditą).

Patikrinimo metu esminių pažeidimų nenustatyta. Komisija konstatavo, kad vartotojai per gamtinių dujų tarifą neturėtų apmokėti 132 237 Eur sumos, kuri buvo išleista SGD terminalo investicijų projektui įgyvendinti. Šios lėšos turėjo būti finansuojamos AB „Klaipėdos nafta“ pelno sąskaita.

Komisija taip pat nustatė, kad AB „Klaipėdos nafta“ į SGD terminalo projekto vertę neįtraukė 62 943 Eur gamtinių dujų atsargų laikymo vamzdyne kaštų.

Komisija šias sumas įvertins nustatydama AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų skystinimo (išdujinimo) paslaugų kainą. Gamtinių dujų skystinimo veiklos pajamų lygis turi tiesioginės įtakos Komisijos nustatomai gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomai dedamajai prie gamtinių dujų perdavimo kainos, kurią moka visi Lietuvos gamtinių dujų vartotojai.