Įeiti
Publikuota: 2016.11.10. Atnaujinta:

Komisija nustatė mažesnes AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainas


Komisija, išanalizavusi AB „Prienų šilumos tinklai“ pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą ir faktines 2012–2014 m. sąnaudas, šilumos tiekimo veiklai vykdyti suskaičiavo 195,5 tūkst. Eur mažiau sąnaudų, nei planavo bendrovė, ir vartotojams nustatė 5,48 ct/kWh (be PVM) šilumos kainą bei 7,18 Eur/m3 (be PVM) karšto vandens kainą. Šilumos kaina, palyginus su dabar galiojančia, mažėja 15,4 proc. 

AB „Prienų šilumos tinklai“  šilumos kainos (ct/kWh be PVM)


* Skaičiavimuose naudojamos 2016 m. liepos mėn. kuro kainos.

Naujos AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios įsigalios Prienų rajono savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

AB „Prienų šilumos tinklai“ po šilumos ūkio nuomos su UAB „Prienų energija“ sutarties nutraukimo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. šilumą tiekia visoje Prienų miesto ir rajono teritorijoje, t. y. Prienų mieste, Jiezne, Balbieriškyje, Skriaudžiuose, Veiveriuose, Pakuonyje, Stakliškėse ir N. Ūtos seniūnijoje.

AB „Prienų šilumos tinklai“ modernizavo Prienų miesto katilinę – šiuo metu eksploatuojami nauji 2,5 MW ir 5 MW šiluminės galios biokuro katilai, įmonės kuro balanse biokuras (įskaitant medžio granules) sudaro apie 74 proc. Dalį reikiamos šilumos AB „Prienų šilumos tinklai“ perka iš nepriklausomo reguliuojamo šilumos gamintojo UAB „Roalsa“.

2017–2019 m. AB „Prienų šilumos tinklai“ planuoja įgyvendinti investicijų už daugiau nei 1,1 mln. Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis numatyta finansuoti 43 proc. reikalingos sumos. Visos lėšos bus skiriamos šilumos tiekimo tinklų modernizavimui ir plėtrai: planuojama pakeisti susidėvėjusias nepraeinamuose kanaluose paklotas šilumos perdavimo trasas naujomis bekanaliu būdu paklojamomis šilumos trasomis – iš viso 2,79 km.