Įeiti
Publikuota: 2016.11.10. Atnaujinta:

Mažėja visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams


Nuo 2017 m. sausio 1 d. buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, bus taikoma 6,776 ct/kWh be PVM  (dabar galiojanti 7,499 ct/kWh be PVM)  visuomeninės elektros energijos kainos viršutinė riba,  perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos tinklų – 8,762 ct/kWh be PVM (dabar galiojanti9,530 ct/kWh be PVM).

Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos mažėjimą lėmė galimybė pigiau įsigyti elektros energiją nuo 2016 m. pradėjus veikti elektros jungtims su Lenkija „LitPol Link" ir su Švedija „NordBalt".

1 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų dinamika 2015–2017 metais

 

2 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos tinklų dinamika 2015–2017 metais

 

Visuomeninės kainos viršutinė riba taikoma tik buitiniams vartotojams,  perkantiems elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija (pvz., individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio ar bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kt.).

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- visuomeninio tiekimo kainos.

Komisija elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2017 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 30 d.

PASTABA: Įvertinus faktą, kad Vyriausybė dar nėra priėmusi sprendimų dėl remtinos elektros energijos gamybos apimties termofikacinėms elektrinėms ir elektrinėms, kuriose elektros energija gaminama tiekimo saugumui užtikrinti, ir elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo dėl valstybės energetinio saugumo, Vyriausybei priėmus sprendimus, Komisija papildomai spręs dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžeto ir visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams koregavimo.