Įeiti
Publikuota: 2016.11.17. Atnaujinta:

Komisija įvertintino UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ finansinį pajėgumą


Komisija, atsižvelgdama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių 2015 m. finansinio pajėgumo vertinimo rezultatus, atliko UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ finansinio pajėgumo vertinimą ir konstatavo, kad bendrovės finansinis pajėgumas yra pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.

Komisija 2016 m. birželio 30 d. posėdyje įpareigojo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ pateikti reikalingą informaciją, kad Komisija galėtų įvertinti bendrąjį finansinį pajėgumą – jis turi būti ne mažesnis nei Komisijos nustatyta žemutinė riba (2,04 balo), nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis turi atitikti Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, t. y. nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo.

Primename, kad Komisija reguliuojamų ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą atlieka ne rečiau kaip kartą per metus, tai leidžia užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas.