Įeiti
Publikuota: 2016.11.17. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo


Komisija, atsižvelgdama į Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo 2016 m. lapkričio 15 d., numatančius energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų įgyvendinimą,  teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai:

-  būtinos ir pagrįstos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo priemones bus įtraukiamos į reguliuojamai veiklai vykdyti būtino turto vertę, įvertinus kiekvienos energijos efektyvumą didinančios priemonės kaštus ir naudą,

- operatoriaus veiklos sąnaudų sumažėjimas dėl paklausos, reagavimo į paklausą priemonių diegimo, gamybos pajėgumų plėtros, įskaitant sutaupymą dėl elektros energijos perdavimo ar skirstymo paslaugų teikimo ar investicijų į tinklus sąnaudų sumažėjimo bei optimalaus tinklo eksploatavimo, nebus laikomas įmonės veiklos efektyvinimu, o gauta nauda bus pasidalinama su vartotojais.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2016 m. lapkričio 23 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".