Įeiti
Publikuota: 2016.11.17. Atnaujinta:

UAB „Litesko“ įpareigota iš SGD terminalo įsigyti likusį būtinąjį kiekį už 2015 metus


Komisija, siekdama užtikrinti efektyvų suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo veikimą, įpareigojo UAB „Litesko“ iki 2016 m. pabaigos iš paskirtojo tiekėjo UAB „Litgas“ įsigyti likusį būtinąjį kiekį už 2015 metus.

Valstybės reguliuojamai šilumos energijos gamybai užtikrinti pirmumo tvarka privalo būti tiekiamos per SGD terminalą įvežtos gamtinės dujos. UAB „Litesko“ 2015 metais nesuvartojo 27.003,362 MWh būtinojo kiekio dalies ir šį kiekį papildomu susitarimu su UAB „Litgas“ perkėlė į 2016 metus.

UAB „Litesko“ nevykdant Komisijos įpareigojimo, Energetikos įstatymas numato galimybę taikyti poveikio priemones už reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą – ūkio subjektui gali būti skiriama bauda nuo 289 Eur iki 1 proc. energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios licencijuojamos veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.