Įeiti
Publikuota: 2016.11.17. Atnaujinta:

Patvirtintos AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos 2017 metams


Komisija, įvertinusi, ar AB „Amber Grid“ pateiktos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos neviršija sąnaudų apimties, nustatytos skaičiuojant perdavimo kainos viršutines ribas 2017 metams, ir nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, patvirtino perdavimo paslaugų kainas, kurios galios nuo 2017 m. sausio 1 d.

Pagal įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelį perdavimo paslaugų kainos nustatomos atskirai kiekviename įleidimo ir išleidimo taške: įleidimo taškuose sistemos naudotojai moka tik už užsakytus pajėgumus, išleidimo taškuose – už pajėgumus bei transportuotų gamtinių dujų kiekį. Įleidimo taškams priskiriamos tik pagrindinio tinklo sąnaudos (įskaitant tranzitą), vidiniam išleidimo taškui – pagrindinio tinklo ir atšakų sąnaudos (visos atšakų sąnaudos paskirstomos Lietuvos sistemos naudotojams).

Klaipėdos dujų apskaitos stotyje (DAS), t. y. Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) įleidimo taške, 2017 m. nustatytas 20,03 Eur/MWh mokestis už pajėgumus (iš viso suskaičiuota kaina šiame taške sudaro 30,15 Eur/MWh, kuri turėtų būti pasiekta per trejų metų laikotarpį). Vidiniame išleidimo taške gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos keičiasi dėl mažėjančių transportuojamų gamtinių dujų kiekių.

 

 Ilgalaikių gamtinių dujų pajėgumų perdavimo paslaugų kainos (Eur be PVM)

 2016 m.2017 m. Pokytis, proc.
Įleidimo taškuose: ​ ​ ​
Klaipėdos DAS, Eur/MWh/parą/metus10,0520,0399,3 proc.
Kiemėnų DAS, Eur/MWh/parą/metus32,3231,74 -1,8 proc.
Kotlovkos DAS, Eur/MWh/parą/metus32,3231,74-1,8 proc.
Išleidimo taškuose: ​ ​ ​
Kiemėnų DAS, Eur/MWh/parą/metus38,0536,02-5,3 proc.
Šakių DAS
Už pajėgumus, Eur/MWh/parą/metus41,1737,44-9,1 proc.
Už perduotą dujų kiekį, Eur/MWh0,070,089,3 proc.
Vidiniame išleidimo taške:
Sistemos naudotojams, transportuojantiems iki 10,4 TWh dujų per metus ​ ​ ​
Už užsakomus pajėgumus, Eur/MWh/parą/metus212,24212,01-0,1proc.
Už vartojimo pajėgumus Eur/MWh/parą/metus58,8263,177,4 proc.
Už perduotą dujų kiekį, Eur/ MWh1,091,09-
Sistemos naudotojams, transportuojantiems virš 10,4 TWh dujų per metus ​ ​ ​
Už užsakomus pajėgumus, Eur/MWh/parą/metus86,1367,81-21,3 proc.
Už vartojimo pajėgumus Eur/MWh/parą/metus58,8263,177,4 proc.
Už perduotą dujų kiekį, Eur/ MWh0,200,215,0 proc.


AB „Amber Grid“ 2017 m. pajamų lygis paskirstomas priklausomai nuo kiekvienos grupės pajėgumų poreikio.  Todėl 2017 m. pajamų lygis, priskiriamas I gr. sistemos naudotojams, t. y. transportuojantiems iki 10,4 TWh dujų per metus, mažėja 6,3 proc. (2016 m. buvo 30.287,4 tūkst. Eur), II gr. sistemos naudotojams, kurie transportuoja daugiau nei 10,4 TWh dujų per metus, pajamų lygis mažėja 4,2 proc. (2016 m. buvo 8.697,32 tūkst. Eur.).

   

Sistemos naudotojai gali užsakyti ne tik ilgalaikius pajėgumus (metams), bet ir trumpalaikius – ketvirčiui, mėnesiui ar netgi parai. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos už pajėgumus nustatomos atsižvelgiant į perdavimo sistemos buvusio apkrovimo (panaudojimo) sezoniškumą per metus vidutinės trukmės laikotarpiu, jos yra proporcingos ilgalaikiams pajėgumas.