Įeiti
Publikuota: 2016.11.18. Atnaujinta:

Utenoje nustatytos mažesnės šilumos kainos


Komisija nustatė UAB „Utenos šilumos tinklai“ bazines šilumos kainas naujam 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta, kad vartotojai už šilumą turi mokėti tik būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis pagrįsta kaina, todėl Komisija, priimdama sprendimą, įvertino bendrovės pateiktus skaičiavimus ir faktines sąnaudas, siekiant užtikrinti šio principo įgyvendinimą.

 

Komisija nepripažino 380 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų šilumos tiekimo veiklai vykdyti, ir nustatė 4,02 ct/kWh (be PVM) šilumos bazinę kainą. Tačiau įvertinus bendrovės papildomai gautas pajamas, t. y.  128,7 tūkst. Eur dėl kuro faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo bei kitų, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių,  ir  862,6 tūkst. Eur dėl 2013–2014 m. faktinės ir Komisijos nustatytos investicijų grąžos neatitikties, vartotojams bus taikoma 3,56 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina, t. y. beveik 11 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia.  

 

UAB „Utenos šilumos tinklai“  šilumos kainos (ct/kWh be PVM)


* Komisijos suskaičiuota šilumos bazinė kaina
** Skaičiuojant šilumos kainas buvo taikomos rugsėjo mėn. kuro kainos.
 

Papildomai UAB „Utenos šilumos tinklai" gautas pajamas Utenos rajono savivaldybės taryba turės įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

UAB „Utenos šilumos tinklai" centralizuotai tiekiama šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Utenos miesto vartotojus, bendrovės kuro struktūroje biokuras sudaro daugiau nei 91 proc.

UAB „Utenos šilumos tinklai" 2012 m. pasistatė biokuru kūrenamą 10,7 MW galios termofikacinę elektrinę, 2015 m. pradėtas eksploatuoti 8,5 MW galios biokuru kūrenamas garo katilas su 2,4 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu.

Primename, kad Komisijos nustatytos UAB „Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos įsigalios Utenos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.