Įeiti
Publikuota: 2016.11.17. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo pakeitimo


Komisija, atsižvelgdama į Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo 2016 m. lapkričio 15 d., numatančius energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų įgyvendinimą, teikia viešajai konsultacijai Elektros energetikos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminis pakeitimas – visuomeninė elektros energijos kaina galės būti diferencijuojama ir pagal realų valandinį elektros energijos vartojimą, taikant su vartojimo perkėlimu iš piko meto susijusias nuolaidas ir kitaip sudarant sąlygas reaguoti į elektros energijos paklausą.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2016 m. lapkričio 23 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".