Įeiti
Publikuota: 2016.11.17. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo


Komisija, atsižvelgdama į Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo 2016 m. lapkričio 15 d., numatančius energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų įgyvendinimą, teikia viešajai konsultacijai Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminis pakeitimas – operatoriai, rengdami pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašus, turės skaidriai atskleisti pirmumo teise priimamos ir persiunčiamos elektros energijos tvarką.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2016 m. lapkričio 23 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".