Įeiti
Publikuota: 2016.11.28. Atnaujinta:

UAB Ignalinos šilumos tinklų šilumos kainos dedamosios nustatytos su pažeidimais


Komisija, patikrinusi UAB Ignalinos šilumos tinklų perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias penktiesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos kainos neatitinka Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintos pagrindinės nuostatos, t. y. šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

 

Komisija konstatavo, kad nustatant šilumos kainos dedamąsias nebuvo pagal galiojantį teisinį reglamentavimą įvertintas efektyvumo koeficientas, pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimas tarp nustatyto ir faktiškai pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio, ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytis, investicijų grąžos pokytis ir kt. veiksniai.

 

Primename, kad savivaldybių tarybos Komisijos nurodytus šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus turi ištaisyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienių. To nepadarius, Šilumos ūkio įstatymas numato galimybę Komisijai šilumos kainos dedamąsias nustatyti vienašališku sprendimu, taip užtikrinant, kad vartotojai už šilumą mokėtų tik būtinosiomis šilumos tiekimo veiklos sąnaudomis pagrįsta kaina.