Įeiti
Publikuota: 2016.11.28. Atnaujinta:

Keičiasi Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės


Siekiant sudaryti sąlygas vartotojams patogiau ir paprasčiau naudotis AB „Energijos skirstymo operatorius" paslaugomis, Komisija suderino naujos redakcijos Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius" gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles.

Esminiai pakeitimai:
- atsisakyta skirstymo paslaugų sutarties projekto pasirašymo – sutartis sudaroma ją pasirašant vieną kartą;
- tuo atveju, kai pateikiant prašymą sudaryti gamtinių dujų skirstymo sutartį dar nėra sudaryta perdavimo paslaugų sutartis, būtina pateikti tokio prašymo perdavimo sistemos operatoriui kopiją;
- numatyta galimybė pasirašytą gamtinių dujų skirstymo paslaugų sutartį pateikti operatoriui el. paštu, taip pat tokia sutartis galės būti pratęsta automatiškai;
- jei skirstymo paslaugų sutartį sudaro sistemos naudotojas – tiekimo įmonė, apie pažeidžiamus vartotojus operatoriui turės nurodyti tik vartotojų grupę, papildomai neteikiant informacijos apie jų suvartojamus gamtinių dujų kiekius;
- vartotojai ir sistemos naudotojai apie naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių pasikeitimus bus informuojami el. paštu arba raštu, pateikiant informaciją apie konkrečių taisyklių punktų pakeitimus, atskirai nekeičiant galiojančių sutarčių sąlygų.

Naujos redakcijos Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius" gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės įsigalios 2017 m. sausio 1 d.