Įeiti
Publikuota: 2016.11.28. Atnaujinta:

Komisija įvertino Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros planą 2016–2025 metais


Komisija, išanalizavusi perdavimo sistemos operatoriaus  AB „Litgrid" parengtą Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros planą (2016–2025 m.), konstatavo,  kad plane numatytos investicijos užtikrins pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų perdavimo sistemos veikimą, kas leis vartotojams garantuoti kokybiškas paslaugas.

Perdavimo sistemos operatorius, įvertinęs rinkos dalyvių siūlymus ir poreikius, faktinę perdavimo sistemos būklę, kasmet teikia 10 metų į priekį numatomas atlikti investicijas, atitinkamai koreguodamas ankstesniais metais atliktus ar planuotus darbus. Bendra 2016–2025 m. numatomų investicijų projektų vertė – 671,18 mln. Eur.

1 lentelė. Pagrindinės investicijų grupės į elektros energijos perdavimo sistemą 2016–2025 m.

Pagrindinės investicijų grupėsPlanuojamos investicijos 2015–2024 m., mln. EurPlanuojamos investicijos 2016–2025 m., mln. Eur2016/2015 planų investicijų pokytis, proc.
Perdavimo tinklo strateginiai projektai580,473,63-87,3
Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu340,83410
Perdavimo tinklo projektai patikimumo užtikrinimui222,3196,16-11,8
Informacinių technologijų ir telekomunikacijų projektai27,724,61-11,2
Perdavimo tinklo projektai vartotojų ir gamintojų iniciatyva40,135,79-10,7
Iš viso investicijų:1211,3671,18-44,6


2016 m. dešimties metų investicijų plano suma mažėja 44,6 proc., palyginus su 2015 m. planu. Tai lemia 2015 m. pabaigtos investicijos į perdavimo tinklo strateginius projektus: tarpsistemines jungtis „NordBalt" Lietuva–Švedija ir „LitPol Link" Lietuva–Lenkija. Tarpsisteminės jungtys su Lenkija ir su Švedija pradėjo veikti 2016 m. pradžioje. Investicijos į tinklo pasiruošimą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklais išlieka nepakitusios. Perdavimo tinklo plėtros ir atstatymo projektams skirtos investicijos patikslintos, atsižvelgiant į faktiškai įvykusių rangos darbų konkursų rezultatus bei jau įgyvendintus projektus.

Investicijų projektai skirti užtikrinti saugų ir patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą, sujungti ją su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu ir integruoti į Europos elektros rinką.

Perdavimo sistemos operatoriui AB „Litgrid" pareigą kiekvienais metais parengti ir pateikti Komisijai dešimties metų elektros perdavimo tinklų plėtros planą numato Elektros energetikos įstatymas. Plane turi būti nurodyta svarbiausia perdavimo infrastruktūra, reikalinga įrengti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų, įvardijamos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, taip pat numatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius dešimt metų, ir jų įgyvendinimo terminai.

AB „Litgrid", įgyvendindama dešimties metų plėtros planą, kiekvieną numatytą investicijų projektą ir jo finansavimą derina Komisijoje nustatyta tvarka. 

Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros planą (2016–2025 m.) atsisiųskite.