Įeiti
Publikuota: 2016.11.28. Atnaujinta:

Nustatytos elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos 2017 metams


Komisija didelę įtaką rezervinės galios rinkoje turinčiam asmeniui – AB „Lietuvos energijos gamyba" 2017 metams nustatė rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas (be PVM):
• antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo (ne didesnės negu 400 MW) – 1,67 Eur/MW/val. (dabar galioja – 0,82 Eur/MW/val.);
• tretinio aktyviosios galios rezervo (ne didesnės negu 484 MW) – 10,04 Eur/MW/val. (dabar galioja – 6,47 Eur/MW/val.);
• reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslaugos – 1129 EUR/val. (dabar galioja 793,6 Eur/val.);
• avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugos – 334 tūkst. Eur / metams (dabar galioja – 241 tūkst. Eur/metams).

Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius pirminio aktyviosios galios rezervo paslaugos neužsako, todėl kainų viršutinės ribos šiai paslaugai nėra nustatomos.

Rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų pokyčius iš esmės lėmė nuo 2016 m. pradėjusios veikti tarpsisteminės jungtys – „Litpol Link" su Lenkija ir „NordBalt" su Švedija, kurių stabiliam veikimui užtikrinti reikalingi didesni rezervai.

Atkreiptinas dėmesys, kad perdavimo sistemos operatorius planuoja organizuoti aukcionus 484 MW tretinio galios rezervo paslaugoms pirkti ir juos laimėjęs paslaugos teikėjas (-ai) užtikrins šį generacijos kiekį sistemoje.