Įeiti
Publikuota: 2016.11.28. Atnaujinta:

Radviliškio rajone – mažesnės šilumos kainos


Nepripažinusi beveik 214 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų šilumos tiekimo veiklai vykdyti, Komisija naujam 3 metų reguliavimo periodui nustatė 5,00 ct/kWh (be PVM) UAB „Radviliškio šiluma“ bazinę šilumos kainą.

Tačiau įvertinus UAB „Radviliškio šiluma“ papildomai gautas pajamas dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo bei galiojančioje šilumos kainoje įskaičiuotos reguliuojamo turto vertės nesumažinimo už apyvartinių taršos leidimų pardavimą gautomis pajamomis – iš viso 324,8 tūkst. Eur – Komisijos suskaičiuota projekcinė šilumos kaina vartotojams yra 4,46 ct/kWh (be PVM), t. y. 8 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia.  

UAB „Radviliškio šiluma“  šilumos kainos (ct/kWh be PVM)

 

* Komisijos suskaičiuota šilumos bazinė kaina
** Skaičiuojant šilumos kainas buvo taikomos rugsėjo mėn. kuro kainos. 

 

Papildomai UAB „Radviliškio šiluma“ gautas pajamas Radviliškio rajono savivaldybės taryba turės įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

 

UAB „Radviliškio šiluma“ centralizuotai tiekiama šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Radviliškio miesto, Aukštelkų ir Linkaičių kaimų vartotojus, bendrovės kuro struktūroje biokuras sudaro daugiau nei 73 proc.

 

UAB „Radviliškio šiluma“ 2011–2014 m. į šilumos ūkį investavo beveik 2,6 mln. Eur, iš jų 941,6 tūkst. Eur suma buvo finansuota Europos Sąjungos ir kitų fondų paramos lėšomis. Bendrovė rekonstravo Radviliškio katilinę – įrengtas biokuro katilas (darbų vertė sudaro beveik 1,6 mln. Eur), taip pat decentralizuotas Raudondvario šilumos ūkis, įrengta biokuro katilinė Pakalniškių seniūnijoje, atliktas Radviliškio katilinės kondensacinio ekonomaizerio dūmtakių remontas. 2016–2018 m. bendrovė su ES parama į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą ketina investuoti beveik 2,1 mln. Eur.

Primename, kad Komisijos nustatytos UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos kainos įsigalios Radviliškio rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.