Įeiti
Publikuota: 2016.11.30. Atnaujinta:

Keičiasi naujų buitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įkainiai


Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi naujiems buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau nei 500 m3 gamtinių dujų per metus, taikomi prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius" gamtinių dujų sistemos įkainiai: pastovioji dalis didėja beveik 14 proc., kintamoji – beveik 17 proc.

Buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 500 m3 per metus (dujas naudojantiems maistui ruošti), 2017 m. prijungimo įkainiai nesikeičia, t. y.  paliekami dabar galiojantys: prijungimo įkainis, nepriklausantis nuo atstumo, – 962,46 Eur (be PVM), už nutiestą dujotiekio metrą – 41,17 Eur (be PVM).

Prijungimo įkainių pokytį buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau nei 500 m3 gamtinių dujų per metus, iš esmės lėmė gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus patiriamos faktinės prijungimo išlaidos, kurias Komisija vertina nustatydama įkainius, ir taip siekia užtikrinti, kad vartotojams būtų taikomi tik pagrįsti operatoriaus kaštai.  Į  prijungimo įkainį nuo 2017 m sausio 1 d. įskaičiuotas ir  mokestis už pirminio paleidimo paslaugą, t.y. prisijungusiems vartotojams jau nereikės papildomai mokėti už šią paslaugą.

Lentelė. AB „Energijos skirstymo operatorius" prijungimo įkainiai buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems daugiau nei 500 m3 gamtinių dujų (šie vartotojai naudoja gamtines dujas vandeniui / patalpoms šildyti)

Vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 500 m3 per metus2016 m.2017 m.Pokytis, proc.
Pastovioji dalis, nepriklausanti nuo atstumo (Eur be PVM)200,79228,12+13,61 proc.
Kintamoji dalis, skaičiuojama už nutiestą dujotiekio metrą Eur/m3 be PVM)                                          11,7213,67+16,64 proc.


1 pav. Prijungimo įkainio kitimas 2009-2017 metais, Eur


2 pav. Prijungimo kainos priklausomybė nuo nutiesto dujotiekio ilgio 2016 ir 2017 metais


Primename, kad buitiniai vartotojai, norėdami prisijungti prie gamtinių dujų sistemos, moka pastoviąją įkainio dalį, kuri nepriklauso nuo nutiestos dujotiekio atkarpos (įskaičiuota įranga, reikalinga prijungti vartotoją), taip pat kintamąją įkainio dalį, t. y. už kiekvieną nutiestą dujotiekio metrą (įskaičiuojamos patiriamos sąnaudos, reikalingos nutiesti dujotiekio atkarpą iki konkretaus vartotojo).