Įeiti
Publikuota: 2016.11.30. Atnaujinta:

Nustatyti UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams


Komisija patvirtino UAB „Fortum Heat Lietuva" gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, galiosiančius 2017 metų pirmąjį pusmetį.

Gamtinių dujų tarifas buitiniams vartotojams susideda iš pastoviosios dalies, kuri mokama kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartojamų gamtinių dujų kiekio, ir kintamosios dalies – mokama už suvartojamą gamtinių dujų kiekį.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. UAB „Fortum Heat Lietuva" vartotojams beveik 30 proc. didėja tiek pastovioji, tiek kintamoji tarifo dalis. Iš esmės tai lėmė skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos 2016 m. I pusm. ir didesnė suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo saugumo dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos (šios lėšos skiriamos SGD terminalui išlaikyti). 

Lentelė. UAB „Fortum Heat Lietuva" gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams (su PVM)

Vartotojų grupė Pastovioji dalis, Eur/mėn. su PVM ​Kintamoji dalis, Eur/m³ su PVM ​
 2016 m. II pusm.2017 m. I pusm. Pokytis, proc. 2016 m. II pusm.2017 m. I pusm. Pokytis, proc.
Suvartojama nuo 500 m³ iki 20 000 m³*2,643,42+29,55proc.0,350,45+28,57 proc.

* Suvartojamas gamtinių dujų kiekis per metus.

UAB „Fortum Heat Lietuva“ tiekia dujas Joniškio rajono savivaldybėje.