Įeiti
Publikuota: 2016.11.30. Atnaujinta:

Nustatytos naujos UAB „Fortum Švenčionių energija“ bazinės šilumos kainos


Komisija nustatė UAB „Fortum Švenčionių energija“ bazines šilumos kainas naujam 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta, kad vartotojai už šilumą turi mokėti tik būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis pagrįsta kaina, todėl Komisija, priimdama sprendimą, įvertino bendrovės pateiktus skaičiavimus ir faktines sąnaudas, siekiant užtikrinti šio principo įgyvendinimą.

Komisija nepripažino daugiau kaip 170 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų šilumos tiekimo veiklai vykdyti, ir nustatė 4,97 ct/kWh (be PVM) šilumos bazinę kainą. Tačiau įvertinus bendrovės papildomai gautas pajamas, t. y.  5,3 tūkst. Eur, kurios iš esmės susidarė dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo, vartotojams bus taikoma kiek mažesnė šilumos kaina – 4,95 ct/kWh (be PVM).

 

UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumos kainos (ct/kWh be PVM)


 

* Komisijos suskaičiuota šilumos bazinė kaina
** Skaičiuojant šilumos kainas buvo taikomos 2016 rugpjūčio. mėn. kuro kainos. 

 

Papildomai UAB „Fortum Švenčionių energija“ gautas pajamas Švenčionių rajono savivaldybės taryba turės įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumą ir karštą vandenį tiekia Švenčionių rajono savivaldybėje – Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų teritorijoje, bendrovės kuro struktūroje biokuras sudaro beveik 79 proc.

UAB „Fortum Švenčionių energija“ 2010–2015 m. į šilumos ūkį investavo apie 1,7 mln. Eur, didžioji dalis investicijų buvo skirtos rekonstruoti susidėvėjusius šilumos tinklus. 2016 m. bendrovės numatyta investicijų suma – 368 tūkst. Eur, už kuriuos ketinama sumontuoti naujas kuro talpas katilinėje ir pakloti 732 metrų naujų šilumos tinklų iki Švenčionėlių progimnazijos.

Primename, kad Komisijos nustatytos UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumos kainos įsigalios Švenčionių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.