Įeiti
Publikuota: 2016.11.30. Atnaujinta:

Susipažinkite su svarbiausiais 2016 m. III ketv. įvykiais elektros energetikos rinkoje


Komisija, vykdydama elektros energijos rinkos stebėseną ir siekdama užtikrinti galimybę visiems rinkos dalyviams naudotis patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2016 m. III ketvirtį (atsisiųskite).

Ataskaitoje Komisija apibendrina svarbiausius duomenis apie elektros energijos gamybos, importo ir eksporto apimtis, pajamas, taip pat atliktas investicijas bei prekybą biržoje. Stebėsenos ataskaitos rengiamos ir skelbiamos kas ketvirtį. 

Svarbiausi 2016 m. III ketv. rodikliai:
Gamyba
• 2016 m. III ketv., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m., pagaminta ir į tinklą pateikta 28,8 proc. mažiau elektros energijos – atitinkamai gamybos apimtys siekė 827,4 GWh ir 1 161,6 GWh.
• Daugiau elektros energijos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių – šis rodiklis išaugo 34,6 proc. (2015 m. III ketv. – 285,2 GWh).
• Įrengtoji elektrinių galia 2016 m. III ketv., palyginti su 2015 m. III ketv., mažėjo 13,2 proc., nuo 4 185 iki 3 634MW.

Importas ir eksportas
• Didėja importuojamos elektros energijos apimtys – 2016 m. III ketv. šis kiekis sudarė 2 449,1 GWh, t. y. 41,3 proc. daugiau nei 2015 m. III ketv. (1 733,4 GWh).  Daugiausia elektros energijos importuota iš Švedijos (998,7 GWh arba 40,8 proc. viso kiekio).
• Elektros energijos eksportas 2016 m. III ketv., palyginus su 2015 III ketv., išaugo 6 kartus (2016 m. III ketv. eksportas sudarė 363,4 GWh, 2015 m. III ketv. – 57,8 GWh). Daugiausia elektros energijos eksportuota į Lenkiją (229,2 GWh, arba 63,1 proc.).
• Tiek importo ir eksporto apimčių augimą, tiek rinkų struktūros pokyčius lėmė 2016 m. pradžioje pradėjusios veikti naujos tarpsisteminės elektros jungtys su Lenkija ir Švedija.

Didmeninė ir mažmeninė rinka
• Mažiau elektros suprekiauta elektros energijos biržoje: 2016 m. III ketv. prekybos apimtys siekė 733,4 GWh ir buvo 22,8 proc. mažesnės nei 2015 m. III ketv. (949,7 GWh).
• 2016 m. III ketv. aktyvią nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdė 20 tiekėjų, 2015 m. III ketv. – 19.

Sektoriaus pajamos
• Elektros energijos sektoriaus pajamos, palyginti su 2015 m. III ketv., sumažėjo 12 proc., nuo 454,1 mln. Eur iki 399,7 mln. Eur.

Investicijos
• Investicijos į elektros energetikos sektorių sudarė 32,0 mln. Eur ir buvo 24,9 proc. mažesnės nei 2015 m. III ketv. (78,3 mln. Eur).

Ataskaita parengta remiantis VIAP lėšų administratoriaus UAB „Baltpool", perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid", skirstomųjų tinklų operatorių, elektros energijos gamintojų bei nepriklausomų elektros energijos tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenimis.