Įeiti
Publikuota: 2016.07.14. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas


Komisija, įvertinusi UAB „Skuodo vandenys" faktines 2014 m. sąnaudas ir planuojamas įgyvendinti investicijas, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 28 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,46 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

UAB „Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 

Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir
2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.
 

UAB „Skuodo vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,21 proc. vidutinių šeimos pajamų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose bei įvertinus nuotekų transportavimo paslaugos kainą, – 1,44 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų*.

Komisija taip pat suderino UAB „Skuodo vandenys" paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą – 0,18 Eur/m3 (be PVM). Paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 58 abonentai, bendrovė eksploatuoja 16,1 km paviršinių nuotekų tinklų.

Komisijos suderintos UAB „Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Skuodo rajono savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Paskutinį kartą visos UAB „Skuodo vandenys" veiklos sąnaudos buvo vertinamos ir kainos suskaičiuotos 2011 m. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą,  2014 m. patyrė 129,6 tūkst. Eur nuostolio.

2011–2014 m. UAB „Skuodo vandenys" vykdė geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos bei plėtros projektą Skuodo rajone  (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.), kurio bendra vertė sudaro beveik 6 mln. Eur, iš jų 89,5 proc. reikalingos sumos buvo finansuota Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis. Įgyvendinus investicijų projektą, iš viso buvo paklota 18,6 km centralizuotų vandentiekio tinklų, 24,1 km nuotekų tinklų, pastatyta 13 nuotekų siurblinių ir nuotekų valymo įrenginiai.  Prie naujai paklotų vandentiekio tinklų planuojama prijungti daugiau kaip 700 gyventojų, prie nuotekų tinklų – daugiau kaip 2000 gyventojų. UAB „Skuodo vandenys" už  gautas lėšas taip pat pastatė vandens gerinimo įrenginius, švaraus vandens rezervuarą bei lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus.

UAB „Skuodo vandenys" 2015–2017 m. į vandentvarkos infrastruktūros gerinimą planuoja investuoti 212,1 tūkst. Eur. 

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi apie 67 proc. Skuodo rajono savivaldybės gyventojų. 42 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus, visos nuotekos išvalomos iki nustatytų rodiklių.

2014 m. UAB „Skuodo vandenys" realizavo 343 tūkst. m³ vandens ir priklauso V vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m3 per metus).

* numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.