Įeiti
Publikuota: 2016.07.14. Atnaujinta:

Mažėja UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos ir karšto vandens kainos


Komisija, išanalizavusi UAB „Fortum Joniškio energija“ 2012–2014 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis beveik 89 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų centralizuotai šilumos tiekimo veiklai, ir vartotojams nustatė 6,06 ct/kWh (be PVM) šilumos kainą.

UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos (ct/kWh be PVM)

 

* Skaičiavimuose naudojamos 2016 m. balandžio mėn. kuro kainos.

Keičiasi ir UAB „Fortum Joniškio energija“ karšto vandens kainos: daugiabučių namų gyventojai už karštą vandenį mokės 5,83 Eur/m3 (be PVM) arba 3 proc. mažiau nei dabar.


Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. dėl prognozuotų ir faktiškai į šilumos kainą išskaičiuotų kuro kainų skirtumo bendrovė gavo 90,5 tūkst. Eur papildomų pajamų, dėl mokestinių įsipareigojimų susidariusios nepadengtos sąnaudos yra 11,2 tūkst. Eur. Joniškio rajono savivaldybės taryba šias pajamas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams.


UAB „Fortum Joniškio energija“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Joniškio, Žagarės miestų ir Gataučių kaimo teritorijose įsikūrusius vartotojus, bendrovės kuro struktūroje didžiausią dalį – apie 75 proc. sudaro medienos kilmės biokuras.


2010 metų pabaigoje
UAB „Fortum Joniškio energija“ su Europos Sąjungos paramos lėšomis modernizavo Joniškio miesto centralizuotus šilumos tiekimo tinklus. Bendra projekto vertė sudaro 535,5 tūkst. Eur. Joniškio mieste buvo pakeista 2,8 km nusidėvėjusių šilumos tinklų naujais bekanaliniais vamzdynais, maždaug ketvirtadaliu sumažėjo bendrovės patiriami šilumos nuostoliai tinkluose. 2011 metais atlikta Žagarės miestelio katilinės rekonstrukcija, pritaikant ją dirbti automatiniu rėžimu, atitinkamai sutaupant darbo užmokesčio sąnaudas, 2015 metų pabaigoje užbaigti Joniškio centrinės katilinės rekonstrukcijos darbai, įrengiant 2 MW galios biokuro katilą. Šiuo metu bendrovės šilumai gaminti naudojamo biokuro kiekis sudaro tris ketvirtadalius bendro kuro poreikio.

Primename, kad Komisijos nustatytos naujos UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamosios įsigalios Joniškio rajono savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.