Įeiti
Publikuota: 2016.07.14. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Dzūkijos vandenys" 2014 m. faktines sąnaudas, suskaičiavo 114 tūkst. Eur daugiau sąnaudų, būtinų užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,66 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.   

UAB „Dzūkijos vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 

Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir
2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.
 

UAB „Dzūkijos vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,13 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų*.

Komisija taip pat suderino paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą – 0,20 Eur/m3 (be PVM). UAB „Dzūkijos vandenys" eksploatuoja 141,5 km paviršinių nuotekų tinklų bei 7 paviršinių nuotekų valyklas Alytaus mieste.

Komisijos suderintos UAB „Dzūkijos vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Alytaus miesto savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Paskutinį kartą visos UAB „Dzūkijos vandenys" veiklos sąnaudos buvo vertinamos ir kainos suskaičiuotos 2012 m. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2014 m. uždirbo 19,2 tūkst. Eur pelno.

2011–2013 m. UAB „Dzūkijos vandenys" į vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, infrastruktūros gerinimą iš viso investavo daugiau nei 23,2 mln. Eur, beveik 90 proc. reikiamos sumos finansuota Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis. Įgyvendinus investicijų projektus, buvo paklota 6,12 km vandentiekio ir 6,92 km nuotekų tinklų,  beveik 2,5 tūkst. Alytaus gyventojų sudarytos galimybės prisijungti centralizuotų miesto tinklų, taip pat pastatyti nuotekų dumblo tvarkymo įrengimai Alytuje. Šiuo metu naujai pastatytuose dumblo tvarkymo įrenginiuose apdorojamas Alytaus nuotekų valykloje susidarantis dumblas, tačiau ateityje planuojama tvarkyti ir iš Simno, Lazdijų, Varėnos ir Daugų nuotekų valyklų atgabentą dumblą. Dumblo tvarkymo įrenginių statybos leido išspręsti naujai susidarančio dumblo apdorojimo ir saugojimo problemą. Anksčiau nusausintas dumblas buvo talpinamas nenaudojamuose žvyro karjeruose, neatitinkančiuose nustatytų reikalavimų, dumblo saugojimo aikštelės yra užpildytos 90 proc.  

2015–2018 m. UAB „Dzūkijos vandenys" veiklos ir plėtros plane numatyta sutvarkyti seno sukaupto dumblo laukus, rekonstruoti vandentiekio stotį ir atskirų gatvių paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus. Šiems darbams numatyta skirti 10,1 mln. Eur, iš jų 61,4 proc. planuojama finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis. 

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi apie 96 proc. Alytaus miesto savivaldybės gyventojų, geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus, visos nuotekos išvalomos iki nustatytų rodiklių. Galimybę prisijungti prie centralizuotų tinklų ir gauti kokybiškas paslaugas dar turi apie 750 gyventojų.

2014 m. UAB „Dzūkijos vandenys" realizavo 2467 tūkst. m³ vandens ir priklauso II vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 1501 iki 7500 tūkst.  m3 per metus).

* numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.