Įeiti
Publikuota: 2016.07.14. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos pakeitimo


Komisija, įvertinusi praktines problemas, su kuriomis susiduria pastatų prižiūrėtojai, atsakingi už šilumos ir karšto vandens sistemas, pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai:
• tais atvejais, kai nėra duomenų, reikalingų vidutinei pastato cirkuliacinės sistemos galiai apskaičiuoti, vidutinis pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai apskaičiuojamas pagal normatyvus;
santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai neskaičiuojamos, kai pastato karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynai įrengti tik bendro naudojimo patalpose arba iš viso neįrengti.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2016 m. liepos 28 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.