Įeiti
Publikuota: 2016.07.28. Atnaujinta:

Keičiasi AB „Klaipėdos energija“ planuojamų investicijų finansinė vertė


Komisija suderino pakoreguotas AB „Klaipėdos energija“ 2016–2017 m. planuojamų įgyvendinti investicijų – magistralinių šilumos trasų rekonstrukcijos – darbų sumas, iš viso 6,224 mln. Eur. Pusė reikalingos sumos bus finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis.

AB „Klaipėdos energija“ įgyvendinamų investicijų suma, palyginus su Komisijos jau suderinta, didėja beveik 1,24 mln. Eur, nes bendrovei parengus būsimų darbų techninius projektus, buvo tiksliau įvertintas reikalingų darbų, mechanizmų ir kitų sąnaudų poreikis. Investicijos suma taip pat buvo pakoreguota pagal 2016 m. statybos darbų kainas.

Šios investicijos yra būtinos, siekiant užtikrinti patikimą ir kokybišką Klaipėdos miesto ir rajono vartotojų aprūpinimą šilumos energija. AB „Klaipėdos energija“ planuoja rekonstruoti susidėvėjusius bei avaringus šilumos perdavimo tinklų trasų ruožus, kurių bendras ilgis yra 4,19 km. Preliminariais skaičiavimais, atlikus darbus trasose patiriami šilumos nuostoliai per metus sumažės 5037 MWh.