Įeiti
Publikuota: 2016.08.03. Atnaujinta:

Namo išlaikymas – visų gyventojų pareiga


Vartotojas, kurio bute įrengti karšto vandens cirkuliaciniai stovai, turi mokėti už karšto vandens temperatūros palaikymą – tokį sprendimą priėmė Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Kauno energija“ ginčą.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad jo buto karšto vandens tiekimo sistema yra teisėtai atjungta nuo centralizuotos karšto vandens tiekimo sistemos, todėl prašo įpareigoti AB „Kauno energija“ neskaičiuoti mokesčių už šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) ir grąžinti be pagrindo sumokėtą sumą už laikotarpį nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2016 m. gegužės 16 d.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad vartotojas yra neteisus, reikalaudamas neskaičiuoti jo butui mokesčio už karšto vandens temperatūros palaikymą, kadangi bute yra įrengti karšto vandens cirkuliaciniai stovai ir šiluma pastate buvo paskirstyta pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei atsiskaitomuosius šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus atitinkantį šilumos paskirstymo metodą.

Šilumos ūkio įstatyme numatyta  teisė vartotojams parengti ir su Komisija suderinti individualų šilumos paskirstymo metodą arba pasirinkti šilumos paskirstymo metodą iš Komisijos patvirtintų. Vartotojams nepasinaudojus šia teise, šilumos tiekėjas parenka ir šilumą pastate skirsto vadovaudamasis tinkamiausiu pastatui šilumos paskirstymo metodu.