Įeiti
Publikuota: 2016.08.03. Atnaujinta:

Savavališkas atsijungimas nuo centralizuotų sistemų neatleidžia vartotojų nuo pareigų


Vartotojui savavališkai atsijungus nuo centralizuotos karšto vandens tiekimo sistemos, neatsižvelgiant į kitų namo gyventojų interesus, išlieka pareiga mokėti šilumos tiekėjui už šilumą karštam vandeniui ruošti – tokį sprendimą priėmė Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Klaipėdos energija“ ginčą.

Vartotojas nurodė, kad 2016 m. vasario 1 d. jo bute esantys vamzdžiai buvo atjungti nuo centralizuotos karšto vandens tiekimo sistemos ir karštas vanduo yra nenaudojamas, todėl AB „Klaipėdos energija“ nepagrįstai reikalauja mokėti už šilumą, reikalingą karštam vandeniui ruošti, ir prašo grąžinti už negautą paslaugą sumokėtus pinigus.

Tačiau vartotojas, atsijungdamas nuo centralizuotos karšto vandens sistemos, privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeistos kitų namo gyventojų teisės ir teisėti interesai. To neįrodžius, kaip nutiko šiuo atveju, atsijungimas laikomas savavališku – tai nustatyta faktines ginčo aplinkybes išnagrinėjusios Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išvadoje.

Tokiu atveju vartotojui, net ir nevartojant centralizuotai tiekiamo karšto vandens bei jo nedeklaruojant, suvartojamo karšto vandens kiekis apskaičiuojamas pagal nustatytus normatyvus asmenų, gyvenančių tame bute, skaičiui. 

Atkreipiame dėmesį, kad daugiabutis yra visų namo gyventojų bendras turtas ir atskiro buto savininkas negali savavališkai priimti statybinių ar inžinerinių sprendimų, kurie gali pažeisti kitų butų savininkų teises ir teisėtus interesus.