Įeiti
Publikuota: 2016.08.11. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Litgrid“ 2015–2020 metais numatytus įgyvendinti investicijų projektus


Komisija, siekdama užtikrinti pagrįstą energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų perdavimo sistemos veikimą, kas leis garantuoti kokybiškas paslaugas vartotojams, suderino AB „Litgrid“ 2015–2020 metais numatytas įgyvendinti investicijas.

Bendra planuojamų atlikti darbų suma – apie 17,8 mln. Eur. Bendrovė planuoja iš ES struktūrinės paramos fondų 2014–2020 metų laikotarpiu finansuoti 7 investicijų projektus.

AB „Litgrid“ 2015–2020 metais iš viso ketina įgyvendinti 45 investicijas, didžioji jų dauguma yra skirtos skirstykloms rekonstruoti, užtikrinti nepertraukiamą perdavimo sistemos darbą, atnaujinti bei modernizuoti esamą tinklą, informacines sistemas ir kt.

Preliminariais skaičiavimais, AB „Litgrid“ vidutinė investicijų įtaka reguliuojamam elektros energijos perdavimo tarifui investicijų naudingo tarnavimo laikotarpiu sudarytų 0,0073 ct/kWh.

Komisija įpareigojo AB „Litgrid“ informuoti pasibaigus numatytų investicijų projektų įgyvendinimo viešųjų pirkimų procedūroms, taip pat pateikti Komisijai investicijų įgyvendinimo ataskaitas pasibaigus einamiesiems metams, per 30 kalendorinių dienų.

Primename, kad nuo pernai elektros energijos perdavimo sistemos operatorius investicijas, kurių vertė mažesnė nei 3,5 mln. Eur, teikia derinti Komisijai bendru sąrašu, skirstomųjų tinklų operatoriaus – mažesnes nei 1,5 mln. Eur investicijas.