Įeiti
Publikuota: 2016.08.11. Atnaujinta:

Nustatyta mažesnė šilumos kaina Vilniaus rajono vartotojams


Komisija, išanalizavusi UAB „Nemenčinės komunalininkas" 2012–2014 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis 312,0 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų centralizuotai šilumos tiekimo veiklai, ir nustatė vartotojams 7,08 ct/kWh (be PVM) šilumos kainą, t. y. apie 6 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia.

UAB „Nemenčinės komunalininkas" šilumos kainos (ct/kWh be PVM)

 

* Skaičiavimuose naudojamos 2016 m. gegužės mėn. kuro kainos.

UAB „Nemenčinės komunalininkas" šilumą tiekia Nemenčinės miesto, Bezdonių ir Maišiagalos miestelių, Tuščiaulių, Sužionių, Kreivalaužių, Didžiųjų Kabiškių, Rudausių, Didžiosios Riešės, Paberžės, Raudondvario, Avižienių, Bukiškių, Buivydžių kaimų ir Mažosios Riešės viensėdžio teritorijose (gyventojų poreikiams skiriama 98 proc. pagaminamos šilumos). Karšto vandens bendrovė netiekia.

Bendrovės kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro gamtinė dujos  (78,5 proc.), akmens anglis (16,6 proc.), biokuras (4,9 proc.).

UAB „Nemenčinės komunalininkas" šilumos kaina mažėja bendrovei investavus į efektyvesnę šilumos gamybą – 2012 m. kovo mėn. pradėtas eksploatuoti 0,3 MW galios vandens šildymo biokuro katilas  Sužionių katilinėje. 2014–2016 metais numatyta atlikti investicijų už 1153,3 tūkst. Eur, iš jų 386,4 tūkst. Eur sudarys įvairių fondų paramos lėšos. Svarbiausi projektai – Mažosios Riešės, Didžiųjų Kabiškių, Bezdonių, Rudausių katilinių rekonstrukcija, įrengiant biokurą naudojančius katilus, Paberžės km. ambulatorijos katilinėje numatoma pakeisti vandens šildymo katilą, taip pat dalis lėšų bus skirta šilumos tinklų modernizavimui, bekanaliu būdu paklojant šilumos trasas. Tais leis užtikrinti patikimą ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija, maždaug 6 proc. sumažės bendrovės patiriami nuostoliai šilumos tiekimo trasose.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad dėl kuro kainų skirtumo UAB „Nemenčinės komunalininkas"  nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. susidarė 1,90 tūkst. Eur nepadengtų sąnaudų, o gautos papildomos pajamos už 2013 m. rugsėjo 1 d.–2014 m. gruodžio 31 d. laikotarpį sudaro 6,58 tūkst. Eur. Vilniaus rajono savivaldybės taryba tai įvertins nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Vilniaus rajono savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.