Įeiti
Publikuota: 2016.08.11. Atnaujinta:

Šalčininkų vartotojams šilumos kainos nustatytos su pažeidimais


UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatytos su pažeidimais – toks sprendimas priimtas Komisijos posėdyje.

Komisija, patikrinusi perskaičiuotas UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias, konstatavo, kad Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu nustatytos UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams neatitinka Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinto pagrindinio principo, t. y. šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Šiuo atveju  buvo neteisingai įvertintas UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ investicijų grąžos pokytis ir įtaka šilumos kainai dėl įskaitytų bei faktiškai patirtų kuro sąnaudų skirtumo. Dėl to, preliminariais skaičiavimais, šilumos kaina vartotojams turėtų mažėti apie 11,5 proc. (projekcinė liepos mėn. kaina).

Komisijos nurodytus šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus savivaldybių tarybos turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų. To nepadarius, Komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališku sprendimu.