Įeiti
Publikuota: 2016.08.11. Atnaujinta:

Suderinti UAB „GET Baltic“ aukciono organizavimo nuostatai ir įkainiai


Siekiant užtikrinti, kad suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo būtinojo išdujinti kiekio perteklius būtų parduodamas efektyviai, sudarant visiems rinkos dalyviams vienodas ir nediskriminacines sąlygas, Komisija suderino UAB „GET Baltic“ parengtus aukciono organizavimo nuostatus SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliui realizuoti bei paskirtajam tiekėjui taikomus aukciono organizavimo paslaugų įkainius.

Primename, kad perteklinį privalomą išdujinti SGD kiekį paskirtasis tiekėjas UAB „Litgas“ galės parduoti aukcione, kurį organizuos gamtinių dujų rinkos operatorius UAB „GET Baltic“. Gamtinių dujų rinkos operatorius parengtus aukciono nuostatus, kuriuose numatyta, kaip vykdomas perteklinio SGD kiekio pardavimas, turi suderinti Komisija, taip pat ir aukciono organizavimo įkainius, kurie bus taikomi paskirtajam tiekėjui UAB „Litgas“.

Aukcioną organizuoja rinkos operatorius, gavęs paskirtojo tiekėjo kreipimąsi. Aukcione gali dalyvauti reikalavimus atitinkantys ūkio subjektai, kurie nori įsigyti visą arba dalį parduodamo SGD perteklinio kiekio. Tuo atveju, kai vienas ūkio subjektas įsigyja visą perteklinį SGD kiekį, pirkimo kaina yra lygi jo pasiūlytai kainai, kai laimėtojais skelbiama aukciono dalyvių grupė –  pirkimo kaina lygi kiekvieno aukciono dalyvio pasiūlyme nurodytai kainai.

Perteklinio SGD kiekio pardavimo aukcionai bus organizuojami paskirtajam tiekėjui pranešus apie poreikį realizuoti SGD perteklių.