Įeiti
Publikuota: 2016.08.17. Atnaujinta:

Šilumos įmonė įpareigota vykdyti karšto vandens tiekėjo funkcijas


Vartotojams nepasirinkus apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, šilumos tiekėjas laikomas karšto vandens tiekėju ir turi teikti paslaugas gyventojams bei išrašyti reikalavimus atitinkančias sąskaitas – toks sprendimas priimtas Komisijos posėdyje, išnagrinėjus vartotojų ir AB „Kauno energija" ginčą.

Į Komisiją kreipėsi bendrabučio tipo daugiabučio gyventojai, kurių nuomone, AB „Kauno energija" netinkamai vykdo veiklą pagal pastato apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, o bendrovės pateikiamos sąskaitos yra neaiškios ir vartotojai negali pasitikrinti, ar mokėtinos sumos yra teisingai apskaičiuotos.

AB „Kauno energija" tvirtinimu, bendrovė į šį namą tiekia tik šilumą, nes gyventojai yra pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be šilumos tiekėjo. Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad teisiškai šio daugiabučio gyventojai nėra pasirinkę minėto apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, nes tam reikėjo sudaryti sutartis su AB „Kauno vandenys" dėl geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti įsigijimo ir su AB „Kauno energija" – dėl šilumos geriamajam vandeniui pašildyti.

Primename, kad pareigą šilumos įmonei vykdyti karšto vandens tiekėjo veiklą, kol vartotojai pasirenka kitą karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, numato Šilumos ūkio įstatymas, kuris taip pat įpareigoja teikti išsamias ir aiškias sąskaitas už suteiktas paslaugas.