Įeiti
Publikuota: 2016.08.16. Atnaujinta:

Vandens tiekėjai visiems vartotojams privalo taikyti su Komisija suderintas kainas


Vartotojų prašymas individualiai jų bendruomenei taikyti mažesnes geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas dėl netenkinančios paslaugų kokybės nebuvo patenkintas, nes paslaugos gali būti teikiamos tik Komisijos suderintomis kainomis – taip nusprendė Komisija, išnagrinėjusi Klaipėdos r. vartotojų bendruomenės ir AB ,,Klaipėdos vanduo“ ginčą.

Į Komisija besikreipusi vartotojų bendruomenė nurodė, kad AB „Klaipėdos vanduo“ gyventojams tiekia netinkamos kokybės geriamąjį vandenį, per mažas slėgis, todėl tol, kol šios problemos bus išspręstos, jiems už bendrovės teikiamas paslaugas turėtų būti taikomos ne dabar galiojančios kainos (geriamojo vandens – 0,58 Eur /m3 be PVM, pardavimo – 1,19 Eur be PVM), bet 0,01 Eur už patiektą 1 m3 geriamojo vandens.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas nenumato galimybės diferencijuoti paslaugų kainas dėl geriamojo vandens kokybės, todėl AB ,,Klaipėdos vanduo“ visiems tos pačios kategorijos abonentams ir vartotojams privalo tiekti geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas vienodomis sąlygomis bei kainomis, kurias derina Komisija.

Atkreipiame dėmesį, kad AB „Klaipėdos vanduo“ yra parengusi programą, kad kuo greičiau būtų išspręstos šioje vietovėje gyventojams kylančios geriamojo vandens tiekimo, įskaitant kokybę, problemos, tai bus padaryta pastačius vandens ruošyklą, t. y. tiekiamas geriamasis vanduo atitiks visus higienos normų reikalavimas bei bus užtikrintas reikiamas tiekiamo geriamojo vandens slėgis.

Sprendimą skirti subsidijas ar kompensacijas gyventojams, iki bus tiekiamas higienos normas atitinkantis geriamasis vanduo, gali priimti Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.