Įeiti
Publikuota: 2016.08.26. Atnaujinta:

Komisija skelbia 2016 m. I ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2016 m. I ketvirtį (atsisiųskite).  

Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.

Svarbiausi 2016 m. I ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai
vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2016 m. I ketv. siekė 150,17, Eur/tne, t.y. buvo 4,9 proc. didesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2016 m. I ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 149,31 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2015 m. laikotarpio kaina, mažėjo 11,3 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 155,28 Eur/tne, t. y. buvo 4,0 proc. didesnė nei bendra rinkos kaina;
• reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 8,7 proc. didesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika
• 2016 m. I ketv. energijos išteklių biržoje sudaryta 1164 biokuro pirkimo–pardavimo sandorių, kurių bendras kiekis siekė 95992 tne. Palyginti su 2015 m. I ketv., sudarytų sandorių kiekis (tne) išaugo beveik 3 kartus;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 87,8 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 136 918,30 tne biokuro už 20 442,59 tūkst. Eur – 14,8 proc. daugiau nei 2015 m. I ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (81,7 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro, 2016 m. I ketv. tai sudarė 98,7 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija
• biokuro rinkoje stebimas dalyvių skaičiaus augimas: palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m., šių metų pirmąjį ketvirtį rinkoje veikė 12,9 proc. daugiau dalyvių – 58 pirkėjai ir 134 pardavėjai (iš viso 192);
mažėja koncentracija biokuro rinkoje: 2015 m. I ketv. vienas tiekėjas, užėmęs daugiau nei 28,9 proc. rinkos 2016 m. I ketv. užėmė 1,9 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 31,4 proc. rinkos;
stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 413,64.

* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.