Įeiti
Publikuota: 2016.09.05. Atnaujinta:

Keičiasi Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika


Siekiant, kad reguliuojamų gamtinių dujų tarifams buitiniams vartotojams apskaičiuoti būtų taikomi skaidrūs, objektyvūs, nediskriminuojantys principai, o Komisija galėtų efektyviai įvertinti, ar gamtinių dujų įmonės tenkina minimalius kokybės rodiklius, pritarta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimui.

Esminiai pakeitimai:
• minimalūs kokybės lygiai, nustatyti konkrečioms gamtinių dujų įmonių paslaugoms (naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimas, avarinės tarnybos darbas, neplanuotų nutraukimų statistika ir pan.), bus vertinami atskirai, o ne visi bendrai, kaip yra dabar;
• bus vertinamas tik  įmonės praėjusių vienerių metų atitinkamo kokybės rodiklio pablogėjimas, kuriam nustatytas minimalus lygis. Jeigu įmonės atitinkamas kokybės rodiklis pablogėjo nuo 10 iki 15 proc., atitinkamai mažinama nustatyta investicijų grąža;
• buitiniams vartotojams gamtinių dujų tarifai skaičiuojami vertinant pasibaigusio tarifų galiojimo laikotarpio šešių mėnesių gamtinių dujų šiluminės vertės (kaloringumo) vidurkį, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakyme  nustatytas viršutinio šilumingumo ribas: 10,40 – 12,21 kWh/m3;
• gamtinių dujų tarifų skaičiavimuose taikoma gamtinių dujų pirkimo kaina, kurią dujų įmonė sumoka už gamtines dujas pagal galiojančiose gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir (ar) transportavimo sutartyse nustatytas tiekimo formules ar konkrečias kainas;
• neatitikimas tarp buitiniams vartotojams prognozuotos ir faktinės dujų pirkimo kainos atitinkamam laikotarpiui papildomai vertinamas atsižvelgiant į šiluminę vertę, transportavimo kainą ir  saugumo dedamąją.

Metodikos pakeitimas dėl kokybės lygių vertinimo gamtinių dujų įmonėms bus taikomas nuo 2017 metų.