Įeiti
Publikuota: 2016.09.08. Atnaujinta:

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ įpareigota grąžinti permoką vartotojui


Gamtinių dujų vartotojai atskiriems pogrupiams, kuriems taikomi skirtingi tarifai, turi būti priskiriami pagal faktinį kalendoriniais metais suvartotą dujų kiekį – tokį sprendimą priėmė Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas" ginčą, ir įpareigojo gamtinių dujų įmonę vartotojui grąžinti neteisėtai priskaičiuotus mokėjimus už 2009 m.  

Komisija atkreipia dėmesį, kad tokia situacija susidarė ir dėl vartotojo atsakomybės, nes deklaruodamas gamtinių dujų suvartojimą jis nurodė didesnį kiekį nei faktiškai suvartojo. Dėl to gamtinių dujų tiekimo operatorius, atlikęs skaitiklių patikrą ir nustatęs permoką, 2009 m. priskirdamas vartotoją tam tikram pogrupiui, vadovavosi tik 2009 m. II pusmečio skaitiklio parodymais, t. y. fiksavo 650 m3 suvartojimą.

Pagal tuo metu galiojusį reglamentavimą, mažiau nei 800 m3 gamtinių dujų suvartojantys vartotojai buvo priskiriami pirmam pogrupiui, todėl šiam vartotojui pritaikius šio pogrupio tarifus, nors faktiškai turėjo būti taikomi antro pogrupio tarifai (taikomi mažesni tarifai suvartotam gamtinių dujų kiekiui), žymiai padidėjo mokėtina suma už 2009 m. suvartotas gamtines dujas.