Įeiti
Publikuota: 2016.09.08. Atnaujinta:

Pardavimo kaina – tai ne tik mokėjimas už vandens skaitiklį


Geriamojo vandens apskaitos prietaiso priklausymas vartotojui nepanaikina pareigos kiekvieną mėnesį mokėti nustatytą pardavimo kainą už paslaugos teikimą – toks sprendimas priimtas Komisijos posėdyje, išnagrinėjus vartotojo ir UAB „Vilniaus vandenys“ ginčą.

Vartotojo teigimu, UAB „Vilniaus vandenys“ nuo 2016 m. sausio mėn. sąskaitose už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą nepagrįstai įtraukta pardavimo kaina. Vartotojas nėra pasirašęs paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties su minėta bendrove, o apskaitos prietaisas priklauso vartotojai, tačiau bendrovė reikalauja mokėti už paslaugą, nors ji realiai neteikiama.

Komisija, išnagrinėjusi faktines aplinkybes, nustatė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ pagrįstai reikalauja mokėti pardavimo kainą: bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad apskaitos prietaisas priklauso vartotojui, taiko mažesnę pardavimo kainą. Šioje kainoje skaičiuojamos pardavimo tarnybos darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, sutarčių sudarymo, sąskaitų parengimo ir pateikimo, pardavimo tarnybos ilgalaikio turto nusidėvėjimo, transporto, kuro, ryšio paslaugų, elektros energijos sąnaudos, tačiau neįtrauktos apskaitos prietaiso metrologinės patikros, priežiūros, jo nusidėvėjimo sąnaudos. Vandens tiekėjas vandentiekio vidaus sistemos priežiūros ir remonto darbų neatlieka.

Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą net ir tuo atveju, jei vartotojas nėra pasirašęs sutarties dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, tačiau jam tiekiamas geriamasis vanduo ir tvarkomos nuotekos, atitinkamai kyla pareiga atsiskaityti su paslaugos teikėju, padengiant būtinąsias veiklos sąnaudas.