Įeiti
Publikuota: 2016.09.15. Atnaujinta:

Centralizuotai suskystintas naftos dujas tiekiančiai UAB „Saurida“ – įpareigojimas pateikti privalomą informaciją


Komisija, atsižvelgdama į tai, kad centralizuotai suskystintas naftos dujas tiekianti UAB „Saurida“, kurios paslaugos kainos yra reguliuojamos, nepateikia Komisijai privalomų finansinės atskaitomybės duomenų ir kitos teisės aktuose numatytos informacijos, konstatavo, kad bendrovė pažeidė reguliuojamos veiklos sąlygas.

UAB „Saurida“ numatytas 5 darbo dienų terminas pašalinti Komisijos konstatuotą pažeidimą. Bendrovė įspėta, kad to nepadarius, numatyta atsakomybė pagal Energetikos įstatymą, t. y. gali būti skiriama bauda nuo 289 Eur iki 0,5 procento energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

UAB „Saurida“ nėra pateikusi 2015 m. III ir IV ketv. bei  2016 m. I ir II ketv. pajamų ir sąnaudų ataskaitų, neįvykdė ankstesnio Komisijos įpareigojimo pateikti detalius nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimus bei jų pagrindimą, taip pat nepateikė 2015 m. finansinės atskaitomybės, audituotos metinės reguliuojamos SND veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaitos ir kitos informacijos. Primename, kad šiuo metu taikomos UAB „Saurida“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos nustatytos vienašališku Komisijos sprendimu.