Įeiti
Publikuota: 2016.09.26. Atnaujinta:

Komisija apžvelgia nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos rinką


Komisija, siekdama užtikrinti, kad nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG), kurie pagamintą šilumą tiekia į centralizuotus tinklus, turėtų aktualią informaciją apie situaciją rinkoje, kitų gamintojų pagaminamus šilumos kiekius, kainas, koncentraciją, parengė ir skelbia 2016 m. I ketv. nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos rinkos apžvalgą (atsisiųskite).

Esminiai 2016 m. I ketv. įvykiai:

Rinkos dalyviai
• Per metus NŠG skaičius išaugo 5,3 proc. – 2016 m. I ketv. jų buvo 40, kai tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu – 38. Palyginimui, 2014 m. I ketv. Lietuvoje veiklą vykdė 34 NŠG.
• Instaliuota katilinių galia per metus augo 2,2 proc. – nuo 1821,8 MW 2015 m. I ketv. iki 1861,3 MW 2016 m. I ketv. Atitinkamai 2014 m. I ketv. instaliuota galia sudarė 1695,8 MW.

Kiekiai
• Didėjo NŠG pagaminamos šilumos apimtys ir pardavimai: 2016 m. I ketv. parduota 1106,5 tūkst. MWh šilumos energijos, t. y. 11,6 proc. daugiau nei tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu (991,7 tūkst. MWh) ir 17,8 proc. daugiau nei 2014 m. I ketv. (939,1 tūkst. MWh).
• NŠG parduodama šiluma 2016 m. I ketv. sudarė beveik 28 proc. visos šilumos, kuri tiekiama į Komisijos licencijuojamų šilumos tiekėjų tinklus. Palyginti su tuo pačiu 2015 m. ir 2014 m. laikotarpiu, šis rodiklis ženkliai nepakito.

Gamybos ištekliai
• Didėjo iš atsinaujinančių energijos išteklių NŠG pagaminamos šilumos kiekiai: 2016 m. I ketv., palyginti su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, didėjo 39,9 proc. Atitinkamai mažėjo iš iškastinio kuro pagamintos šilumos kiekiai – 2016 m. I ketv., palyginti su 2015 m. I ketv., mažėjo 1,1 karto, palyginti su 2014 m. I ketv., – 1,7 karto.

Koncentracija ir kainos
• Didžiausia Komisijos licencijuojamų šilumos tiekėjų iš NŠG nupirktos šilumos dalis sudarė UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" ir AB „Panevėžio energija" aptarnaujamoje Kėdainių miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, atitinkamai 97,3 proc. (vidutinė svertinė perkamos šilumos kaina 3,26 euro ct/kWh) ir 89,9 proc. (vidutinė svertinė perkamos šilumos kaina 2,08 euro ct/kWh).
• 2016 m. I ketv. daugiausia NŠG gamino ir pardavė šilumą AB „Kauno energija" valdomoje Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje – 7, AB „Klaipėdos energija" valdomoje Klaipėdos miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje – 6, ir UAB „Vilniaus energija" valdomoje Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje – 5.

2016 m. I ketv. nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos rinkos apžvalga parengta remiantis NŠG ir Komisijos licencijuojamų šilumos tiekėjų pateiktais duomenimis.  

Ankstesnių laikotarpių Komisijos parengtas NŠG gaminamos šilumos apžvalgas galite rasti čia.