Įeiti
Publikuota: 2016.09.29. Atnaujinta:

Keičiasi Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika


​Komisija, įvertinusi praktines problemas, su kuriomis susiduria pastatų prižiūrėtojai, atsakingi už šilumos ir karšto vandens sistemas, pakoregavo Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
• tais atvejais, kai nėra duomenų, reikalingų vidutinei pastato cirkuliacinės sistemos galiai apskaičiuoti, vidutinis pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai apskaičiuojamas pagal normatyvus;
• jei pastato karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynai įrengti bendro naudojimo patalpose arba iš viso neįrengti, santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai neskaičiuojamos.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas kiekvieną mėnesį nustato santykinius šilumos suvartojimo rodiklius pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti. Šie duomenys lyginami su maksimaliomis šilumos suvartojimo normomis, taip įvertinant šilumos vartojimo efektyvumą, ir atitinkamai teikiami siūlymai (ne rečiau nei kartą per metus) dėl šilumos energijos taupymo priemonių pastate įgyvendinimo.