Įeiti
Publikuota: 2016.09.29. Atnaujinta:

Komisija įvertino gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą 2016–2025 metais


Komisija, išanalizavusi AB „Amber Grid“ parengtą gamtinių dujų perdavimo sistemos dešimties metų (2016–2025 m.) tinklo plėtros planą, konstatavo, kad plane numatytos investicijos užtikrins pagrįstą gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų perdavimo sistemos veikimą, kas leis vartotojams garantuoti kokybiškas paslaugas.

Perdavimo sistemos operatorius, įvertinęs rinkos dalyvių siūlymus ir poreikius, faktinę perdavimo sistemos būklę, kasmet teikia 10 m. į priekį numatomas atlikti investicijas, atitinkamai koreguodamas ankstesniais metais atliktus ar planuotus darbus. Plane turi būti nurodyta svarbiausia reikalinga įrengti ar atnaujinti perdavimo infrastruktūra, įvardijamos naujos investicijos ir tos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, darbų finansavimas ir įgyvendinimo terminai.

Bendra AB „Amber Grid“ 2016–2025 m. tinklo plėtros plano vertė (kartu su jau iki 2016 m. pradėtų vykdyti tęstinių projektų investicijomis)  – 197,6 mln. Eur. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų planuojama finansuoti 77,3 mln. Eur sumą. Per 2016 – 2025 metus planuojama atlikti tinklo plėtros darbų už 194,9 mln. Eur.

Lentelė. Pagrindinės investicijų grupės į gamtinių dujų perdavimo sistemą 2016–2025 m., mln. Eur

Pagrindinės investicijų grupėsSuma, mln. EurPlanuojami įgyvendinimo terminai
Bendrojo intereso projektai  
Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL)136 mln. Eur (lėšų poreikis Lietuvos teritorijoje)Iki 2021 m. pabaigos
Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas2,9 mln. Eur (lėšų poreikis Lietuvos teritorijoje)Iki 2020 m.
Kiti perdavimo sistemos plėtros projektai  
Magistralinio dujotiekio atšakos į Tauragės DSS ir DSS statyba1,3 mln. EurUžbaigta 2016 m.
Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Šakiai jungtis (antroji gija)0,54 mln. Eur. Darbus planuojama pradėti po 2020 m.
Perdavimo sistemos atstatymas ir modernizavimas56,9 mln. Eur2016-2025 m.

- Magistralinių dujotiekių atstatymas
- Dujų skirstymo ir apskaitos stočių pertvarkymas
- Kompresorių stočių modernizacija
- Kiti (apsauga nuo korozijos, matavimo priemonės, telemetrija)

  
IŠ VISO: 197,6 mln. Eur 

 

2016–2025 m. plėtros plane numatyti įgyvendinti bendro intereso projektai – perdavimo sistemos dujotiekio tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) statyba bei dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas –leis integruoti Lietuvos ir viso Baltijos regiono gamtinių dujų perdavimo sistemą į visos ES dujų sistemą. Dar vienas į bendro intereso projektų sąrašą įtrauktas projektas – magistralinis dujotiekis Klaipėda–Kuršėnai (antroji gija) buvo baigtas statyti 2015 metų pabaigoje. Šis dujotiekis leidžia visiškai išnaudoti  Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumus ir užtikrinti patikimą dujų transportavimą Lietuvos ir Baltijos regiono vartotojams.

Primename, kad AB „Amber Grid“, įgyvendindama dešimties metų plėtros planą, kiekvieną numatytą investicijų projektą ir jo finansavimą derina Komisijoje nustatyta tvarka. 

AB „Amber Grid“ parengtą gamtinių dujų perdavimo sistemos dešimties metų (2016–2025 m.) tinklo plėtros planą atsisiųskite.