Įeiti
Publikuota: 2016.09.30. Atnaujinta:

Keičiasi Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika


Komisija, siekdama užtikrinti, kad centralizuotai suskystintas naftos dujas (SND) tiekiančios įmonės nustatytų pagrįstas paslaugų kainas, pakoregavo Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
• reprezentacinių, reklamos, rinkodaros sąnaudų suma negali būti didesnė nei 0,3 proc. SND įmonės reguliuojamos veiklos sąnaudų;
• SND įmonės pajamų skirtumas, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SND kiekių skirtumo, yra įvertinamas skaičiuojant vienanarę centralizuotai tiekiamų SND dujų kainą ir (arba) dvinarę kainą;
• jeigu faktinis ir prognozuotas SND kiekis skiriasi daugiau nei 10 proc., Komisija gali priimti sprendimą SND įmonės negautas (viršytas) pajamas dėl kiekių skirtumo įvertinti koreguodama vėlesnių metų (iki 3 metų) vienanarę centralizuotai tiekiamų SND kainą ir (arba) dvinarės kainos kintamąja dalį.